top of page
banner_clean.jpg
Y Rhaglen
POSTER - A Home for My Heart_edited.jpg

A Home For My Heart (12A)

Celfyddydau Aberystwyth, dydd Sul 26 Mawrth 2.30pm
ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein
ARCHEBWCH NAWR

Portread sensitif o daith menyw drawsryweddol wrth iddi dorri’n rhydd o gyfyngiadau rhywedd ac ymroi ei hun i amddiffyn hawliau cymunedau trawsrywiol India....

 

Parhewch i ddarllen

02_FashionReimagined_Amy Llamas©Fashion Reimagined Ltd.png

Fashion Reimagined (12A)

Glan yr Afon Casnewydd, dydd Iau 16eg Mawrth 7.00pm

ARCHEBWCH NAWR

Celfyddydau Aberystwyth, nos Lun 27 Mawrth 7.45pm

ARCHEBWCH NAWR

Mae'r dylunydd ffasiwn arloesol Amy Powney ar genhadaeth i greu casgliad cynaliadwy o'r cae i'r dilledyn gorffenedig a thrawsnewid y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â ffasiwn...

 

Parhewch i ddarllen

The Creation of The World.jpg

Land : Language : Life

Celfyddydau Aberystwyth, Dydd Mawrth 28ain Mawrth 4.00pm
ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

Gŵyl yr Ysbryd Brodorol yn cyflwyno rhaglen o naw ffilm fer yn amlygu wyth cenedl ac iaith frodorol o bedwar gwelad gwahanol...

 

Parhewch i ddarllen

Photo 2 Still_03.jpg

Opal (PG)

Celfyddydau Aberystwyth, Dydd Llun 27ain Mawrth 5.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

Gyda naws Affro-Caribïaidd cyfoethog ac elfennau seicolegol dwys o dan y wyneb, mae’r stori dylwyth teg animeiddiedig hyfryd hon yn ymdrin â thrawma plentyndod a themâu oedolion mewn ffyrdd rhyfedd ac optimistaidd...

 

Parhewch i ddarllen

The Invisible Girl.jpg

The Invisible Girl (15)

Kinokulture, Dydd Mercher 8 Mawrth 7.30pm

ARCHEBWCH NAWR

 

Celfyddydau Aberystwyth, nos Iau 30 Mawrth 7.45pm

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

A hithau’n llawn tensiwn, yn lliwgar gyda synnwyr o leoliad grêt, mae hon yn ffilm gyffro gywrain, wedi'i sgriptio'n gynnil ac wedi'i saethu'n wych. Tipyn o ddarganfyddiad i WOW...

 

Parhewch i ddarllen

UNDER MILK WOOD.jpg

Under Milk Wood In Paint (U)

Taliesin, Dydd Mercher 29 Mawrth 8.00pm:

ARCHEBWCH NAWR

Mae llais melodig cyfoethog Richard Burton yn cyd-fynd â phaentiadau bywiog Alex Williams sy’n dod â cherdd fwyaf hoffus Dylan Thomas yn fyw...

 

Parhewch i ddarllen

WE ARE STILL HERE 2_edited.jpg

We Are Still Here (15)

Kinokulture, Dydd Gwener 3ydd Mawrth, 7.30pm

ARCHEBWCH NAWR

 

Taliesin, dydd Llun 27ain Mawrth, 6.00pm

ARCHEBWCH NAWR

Celfyddydau Aberystwyth, Dydd Mawrth 28ain Mawrth, 5.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Gwaith cyfunol deg o wneuthurwyr ffilm Brodorol, mae’r ffilm hon yn plethu’n gynnil wyth stori syfrdanol am frwydr pobl Brodorol i adrodd stori ysgubol o obaith a goroesi...

 

Parhewch i ddarllen

SHE SELLS SEASHELLS.jpg

Straeon Hinsawdd Bangladesh/Cymru

Celfyddydau Aberystwyth, Dydd Mawrth 28 Mawrth, 2.30pm
ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

Rydyn ni’n gyffrous iawn i gyflwyno dwy ffilm wedi’u gwneud gan gyfarwyddwyr sy’n fenywod ifanc o Gymru a fydd yn bresennol i drafod eu ffilmiau...

 

Parhewch i ddarllen

Residents blockade gate.jpg

Finite: The Climate Of Change (12A)

Dyma olwg gan rywun ar y tu fewn ar fyd gweithredu uniongyrchol; cipolwg di-flewyn-ar-dafod, dilys ac emosiynol ar frwydr Dafydd a Goliath rhwng cymunedau ar y rheng flaen, gweithredwyr a chorfforaethau tanwydd ffosil...

 

Parhewch i ddarllen

MEMORY_BOX_Still 2_┬®Haut et Court_Abbout Productions_micro_scope.jpg

Memory Box (15)

Celfyddydau Aberystwyth, nos Sadwrn 25 Mawrth 7.45pm

ARCHEBWCH NAWR

 

Taliesin, dydd Mawrth 28 Mawrth, 8.00pm:

ARCHEBWCH NAWR

Wedi’i ffilmio mewn modd bywiog a gwir sinematig, mae’r portread deniadol, tosturiol hwn am fenyw yn dygymod â’i gorffennol yn cymylu’r llinell rhwng ffilm ddogfennol a ffuglen…

 

Parhewch i ddarllen

penguin highway.png

Penguin Highway (PG)

Celfyddydau Aberystwyth, dydd Sadwrn 25 Mawrth 2.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Pam mae pengwiniaid yn goresgyn ei dref, er ei bod hi ymhell o'r môr? Mae Aoyama, 10 oed, yn ceisio datrys y dirgelwch yn yr anime ffuglen wyddonol ddychmygol hon sy'n dathlu llawenydd darganfod...

 

Parhewch i ddarllen

Salt Waters.jpg

The Salt In Our Waters (15)

Celfyddydau Aberystwyth, Dydd Mercher 29 Mawrth 7.45pm
ARCHEBWCH NAWR

Mewn pentref pysgota anghysbell, mae cerflunydd yn ei gael ei hun yng nghanol gwrthdaro cyntefig, elfennaidd rhwng tir a môr, dyn a natur, gorffennol a dyfodol...

 

Parhewch i ddarllen

Utama.jpg

Utama (12A)

Celfyddydau Aberystwyth,Gwener 24th March 2.30pm
ARCHEBWCH NAWR

Celfyddydau Aberystwyth,dydd Iau 30th March 2.30pm
ARCHEBWCH NAWR

Chwedl finimalaidd sy’n wledd i’r llygaid am hen bâr sy'n byw yn ucheldiroedd anghysbell Bolivia lle mae bywyd yn galed ac yn syml - dŵr, lamaod, india-corn.

 

Parhewch i ddarllen

use this one instead.jpg

Women Against The Bomb (PG)

Kinokulture, dydd Sul 5ed Mawrth 2.00pm

ARCHEBWCH NAWR

Celfyddydau Aberystwyth, dydd Sul 26 Mawrth 5.00pm

ARCHEBWCH NAWR

Taliesin, Dydd Mawrth 28 Mawrth 6.00pm

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

Stori ysbrydoledig y gwersyll heddwch cyntaf i fenywod yn unig ar Gomin Greenham sy’n cael ei hadrodd o'r tu mewn gan y menywod oedd yno, eu plant a'u hwyrion...

 

Parhewch i ddarllen

CHOLITAS 1.png

Cholitas (PG)

Celfyddydau Aberystwyth, Dydd Gwener 24ain Mawrth 5.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Taliesin, dydd Mercher 29ain Mawrth 6.00pm

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

Yn y stori hynod bleserus hon mae pump o ferched brodorol Bolivia yn dianc eu rolau traddodiadol i ddilyn eu brwdfrydedd am y mynyddoedd lle maen nhw’n teimlo'n rhydd, yn hapus ac yn fyw...

 

Parhewch i ddarllen

HARVEST.jpg

Harvest (15)

Kinokulture, dydd Iau 9 Mawrth 7.30pm
ARCHEBWCH NAWR

Celfyddydau Aberystwyth, nos Fawrth 28 Mawrth 7.45pm
ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein
ARCHEBWCH NAWR

Mae’r ffilm ddogfen ysgafn fyfyriol hon yn dilyn rhythmau naturiol blwyddyn ym mywyd teulu Hmong o ucheldiroedd gogledd Fietnam. Mae sinematograffi hyfryd a dyluniad sain coeth yn eich ymdrochi mewn byd hollol wahanol...

 

Parhewch i ddarllen

NAYOLA.png

Nayola (15)

Theatr Mwldan, Dydd Sul 26ain Mawrth 6.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Celfyddydau Aberystwyth, nos Fercher 29 Mawrth 7.45pm

ARCHEBWCH NAWR

Gyda’i ddefnydd rhithbeiriol byw o liw, hediadau syfrdanol o ddychymyg, trac sain hollt ac adrodd straeon cyhyrog, mae hwn yn gofnod hynod ddiddorol o sut y goroesodd tair cenhedlaeth o fenywod ryfel cartref Angola…

 

Parhewch i ddarllen

BRONZE MEN OF CAMEROON 1.jpg

The Bronze Men of Cameroon (PG)

Kinokulture, dydd Sadwrn 4ydd Mawrth 7.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Glan yr Afon, Casnewydd 10 Mawrth 7.00pm

ARCHEBWCH NAWR

 

Theatr Gwaun, Nos Iau 16eg Mawrth 7.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Taliesin, Nos Lun Mawrth 27ain, 8.00yh

ARCHEBWCH NAWR

Celfyddydau Aberystwyth, dydd Iau 30 Mawrth 5.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Portread hyfryd, agos atoch o gymuned o grefftwyr efydd yn Foumban, ‘Dinas y Celfyddydau’ sy’n archwilio treftadaeth ddiwylliannol, parhad a newid...

 

Parhewch i ddarllen

THE VISITORS.jpg

The Visitors (PG)

Celfyddydau Aberystwyth, dydd Sadwrn 25 Mawrth 5.30pm
ARCHEBWCH NAWR

Yn nhirwedd dan orchudd eira tref fwyaf gogleddol y byd, mae anthropolegydd ifanc yn ymchwilio i lu o faterion byd-eang fel mudo, cenedlaetholdeb, cynaladwyedd a chwalfa hinsawdd sy’n effeithio’n uniongyrchol arni...

 

Parhewch i ddarllen

veradreamsofthesea3.jpg

Vera Dreams of The Sea (15)

Kinokulture, Dydd Llun 6ed Mawrth 7.30pm

ARCHEBWCH NAWR

 

Celfyddydau Aberystwyth, nos Wener 24ain Mawrth 7.45pm

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

Astudiaeth gymeriad dreiddgar agos-atoch o fam gefnogol a nain ofalgar a orfodwyd i wynebu realiti amrwd ei statws fel menyw yn Kosovo...

 

Parhewch i ddarllen

speaker.jpg

Ffilmiau Byr Sinema'r Byd

Celfyddydau Aberystwyth, Dydd Mercher 29 Mawrth, 2.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

Detholiad o'r ffilmiau byr gorau o bob cwr o'r byd....

 

Parhewch i ddarllen

bottom of page