top of page
Archwiliwch y Rhaglen 20fed
Pen-blwydd

Diolch MAWR i bawb a ymunodd â ni ar-lein ac yn bersonol i ddathlu ein rhifyn pen-blwydd yn 21 a diolch i bob un ohonoch sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn - mae eich cefnogaeth yn wirioneddol hanfodol i'n dyfodol yn y cyfnod anodd hwn.

Os nad ydych wedi dod o hyd i'r amser eto (neu os hoffech gyfrannu mwy!) gallwch gyfrannu drwy glicio ar y botwm isod. Bydd eich rhodd yn mynd yn uniongyrchol tuag at ariannu gŵyl y flwyddyn nesaf a dod â mwy o ffilmiau amrywiol sy’n profocio'r meddwl!

Fel gŵyl sinema’r hynaf y DU, rydym yn dal i gael ein rhyfeddu, ac ni allwn aros i rannu’r gorau oll o'r sinema eto yn 2023…neu’n gynt! Felly os hoffech weld mwy gennym ni, cefnogwch ein gwaith gyda chyfraniad.

 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
unnamed-1.png

Bydd pob rhodd a wnewch i Ŵyl Ffilm WOW yn ein helpu i barhau â'n gweledigaeth - gwneud goreuon sinema'r byd yn hygyrch i bawb.

 

DIOLCH!

unnamed-4.png
unnamed-4.png
Beth sydd ymlaen
Dangosiadau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
river (2).JPG

Dydd Mercher Mawrth 16eg 5.30pm

River (PG)

Arnofiwch i ffwrdd ar ffrwd o ffotograffiaeth awyrol wych o afonydd, mynyddoedd, anialdiroedd, moroedd a chymylau, gan brofi afonydd ar raddfa ac o bersbectifau na fyddwch wedi eu profi o’r blaen…

 

Parhewch i ddarllen

THE VELVET QUEEN.tif

Dydd Llun 14eg Mawrth 2.30pm a
Dydd Mawrth Mawrth 15fed 7pm

The Velvet Queen (12A)

Wedi’i gosod mewn tirwedd gwbl unigryw, dyma ffim wirioneddol gofiadwy am ein perthynas gyda’r byd naturiol sy’n cynnig cipolygon sydyn ar olygfeydd heb eu hail. Taith anhygoel, synfyfyriol i un o’r gwarchodfeydd gwyllt olaf go iawn…

 

Parhewch i ddarllen

LUZZU 1.jpg

Dydd Mawrth 15fed Mawrth 2.30 a dydd Mercher Mawrth 16eg 7.45pm

Luzzu (15)

Yn defnyddio actorion nad ydynt yn broffesiynol, yn talu sylw manwl at arferion lleol a gydag agwedd neorealaidd (yn null Ken Loach), mae’r ffilm hon yn cynnig gipolwg ar fywyd Jesmark, pysgotwr Maltaidd go iawn. 

 

Parhewch i ddarllen

The_Wall_of_Shadows-01_72DPI.jpg

Dydd Llun 14eg Mawrth 7pm 
 

The Wall of Shadows (PG)

Mae Sherpas lleol a dringwyr Ewropeaidd yn serennu yn y rhaglen ddogfen afaelgar hon am yr alldaith i goncro copa Himalayan gwaharddedig sy’n gartref i’r Duwiau. Mae hwn ar gyfer unrhyw un sy'n caru mynyddoedd ac yn syml y mae'n rhaid eu gweld ar y sgrin fawr...

 

Parhewch i ddarllen

the wrath of god.TIFF

Dydd Mercher Mawrth 16eg 2.30pm

Aguirre, Wrath of God (PG)

Sgriniad arbennig i nodi hannercanmlwyddiant ffilm gyffro epig hynod ddylanwadol Herzog sy’n serennu’r Klaus Kinski unigryw yn ei rôl ddiffiniol fel concwistador gwallgof sy’n chwilio am El Dorado…

 

Parhewch i ddarllen

DIGWYDDIADAU
2022

Rydyn ni nôl yn y sinema!

Dewch i ymuno â ni yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth o ddydd Llun 14 Mawrth tan ddydd Mercher 16

main_banner bangladesh-01.png
Climate2.png
CimateHeader1.png
Climate3.png
Ffilmiau 2022
zahori.jpg

Mawrth 7fed - Mawrth13eg

Zahori (PG)

Mae bywyd yn anialwch Patagonia yn galed. Ar gyfeiliorn mewn diwylliant tramor mae Mora, 13 oed, yn benderfynol o ddod yn guacha. A hithau mewn trwbl…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

When-a-farm-goes-aflame_still-6_©-Jide-Tom-Akinleminu.jpg

Mawrth 7fed - Mawrth13eg

When A Farm Goes Aflame (15)

Trwy fideos cartref, llythyrau a chyfweliadau mae Jide yn adrodd stori aml-haenog lle mae amrywiaeth eang o syniadau am gariad, perthnasoedd a hunaniaeth yn gwrthdaro…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

18kgz_4.png

Mawrth 7fed - Mawrth 11eg

18kHz (15)

Y ffilm fywiog, ginetig hon gyda pherfformiadau grymus a defnydd clyfar o freuddwydion a dilyniannau ffantasi, yw angst ieuenctid ar ei fwyaf digyfaddawd; Trainspotting Kazakstan…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

nelly's memory.png

Mawrth 2il - Mawrth 8fed

Nelly’s Memory (PG)

Mae Nicolas, ŵyr gwladychwyr yn y Congo Gwlad Belg, eisiau gwybod sut beth oedd bywyd i'w fam-gu a’u dad-cu. Bywyd sy'n cael ei bennu gan dawelwch, gwadu ac…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

listen before you sing.jpg

Chwefor 25ed - Mawrth 3ydd

Listen Before You Sing (U)

Dyma i chi ffilm ddifyr a llawen i'r teulu cyfan sy’n seiliedig ar stori wir. Yn uchel yn y mynyddoedd yng nghanolog yr ynys, mae’r Bunun, pobl frodorol Taiwan yn diogelu eu hunaniaeth, iaith a diwylliant hynafol...

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

aya smiling.jpg

Chwefor 25ed - Mawrth 3ydd

Aya (PG)

Mae’r afieithus Aya yn byw am y dydd, bywyd arferol merch yn ei harddegau mewn sawl ffordd. Ond am y ffaith bod yr ynys y mae'n byw arni yn diflannu o dan y môr…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

kingcar1.jpg

Chwefor 25ed - Mawrth 3ydd

King Car (15)

Mae’r ffilm ffuglen wyddonol ffynci hon o Frasil, sy’n dwyn i gof TITANE a Cronenberg, yn dod â hiwmor coeglyd i berthynas dyn â’r car.

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

bangla surf girls.jpg

Mawrth 7fed - Mawrth13eg

Bangla Surf Girls (12A) 

Stori ysbrydoledig sy'n dilyn grŵp o ferched yn eu harddegau sy'n ymuno â chlwb syrffio lleol ac yn meiddio breuddwyd yn fawr…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

reflection_ a walk with water.jpeg

Mawrth 7fed - Mawrth13eg

Reflection: A Walk With Water (U)

Mae'r ffilm hynod ddiddorol hon sydd wedi'i saethu'n gelfydd yn mynd ati i blymio'n ddwfn i'n perthynas ag adnodd mwyaf gwerthfawr y Ddaear…cynnig gweledigaeth ysbrydoledig o sut y…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

rehana - still (1) - key still.jpg

Mawrth 2il - Mawrth 8fed

Rehana Maryam Noor (15)

Mae’r ddrama gyffrous “me-too” hon yn canolbwyntio ar Rehana, meddyg benywaidd mewn ysgol feddygol yn Dhaka, sy’n benderfynol o…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

sunchildren3.jpg

Mawrth 2il - Mawrth 8fed

Sun Children (PG)

Bydd y ffilm hon, gan gyfarwyddwr CHILDREN OF HEAVEN, yn peri i chi chwerthin, crio a chefnogi plant y stryd sy’n ganolog iddi. Mae'r Ali…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

cinema sabaya (1).jpg

Mawrth 2il - Mawrth 6ed

Cinema Sabaya (PG)

Gyda’i hymdriniaeth ysgafn, ei chymeriadau cain a’i pherfformiadau rhagorol mae’r ffilm dyner hon yn archwilio bywydau grŵp o fenywod a’r hyn sydd ganddynt yn gyffredin er gwaethaf…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

balladofawhitecow_04.jpg

Chwefor 25ed - Mawrth 3ydd

Ballad of A White Cow (PG)

Mae’r astudiaeth gymeriad dawel ysgubol hon sy’n seiliedig ar wydnwch un fenyw yn wyneb anghyfiawnder, wedi’i pherfformio’n rymus…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

our memory belongs to us 2.jpeg

Chwefor 25ed - Mawrth 3ydd

Our Memory Belongs To Us (15)

10 mlynedd ar ôl dechrau’r chwyldro yn Syria, mae tri ymgyrchwr sydd wedi’u halltudio yn aduno… iddyn nhw, erys y cwestiwn tragwyddol: Sut ydych chi'n goroesi? Trwy gofio neu drwy anghofio?...

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

KARMALINK.jpg

Mawrth 10fed - Mawrth13eg

Karmalink (PG)

Mae bywydau yn y gorffennol a breuddwydion y dyfodol yn gwrthdaro yn y ffilm ddirgel ffuglen wyddonol ffres, a hynod ddifyr hon sy’n cymysgu Bwdhaeth a Deallusrwydd Artiffisial gyda chryn effaith...

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

Zalava_09.jpg

Mawrth 7fed - Mawrth13eg

Zalava (15)

Hwyliau llawn, mae'r ffilm hon yn cymysgu confensiynau llên gwerin a llachar ysgafn yn effeithiol iawn. Anfonwyd i ymchwilio i adroddiadau am feddiant demonig mewn pentref mynydd anghysbell…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

TheMushroomSpeaks01©IntermezzoFilms.jpg

Mawrth 2il - Mawrth 8fed

The Mushroom Speaks (U)

Gall yr arolwg syfrdanol hwn o ‘fycoleg radical’ newid o ddifrif y ffordd rydych yn gweld y byd. Ymhlith llawer o gyfrinachau rhyfeddol, mae'n datgelu sut mae gan ffyngau…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

Tailor_2K_Scope_24p_0013.tif

Mawth 2il - Mawrth 8fed

Tailor (PG)

Comedi chwerwfelys am ddyn sy'n darganfod ei wir hunan yn hwyr mewn bywyd. Yn ddathliad o wead, lliw a'r ffabrigau gorau, gyda aruthrol...

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

under construction_production sitll_1.jpg

Chwefor 25ed - Mawrth 3ydd

Under Construction (15)

Mae Rubaiyat Hossein cyfarwyddwr MADE IN BANGLADESH yn paentio portread bywiog o fenyw y mae ei bywyd - fel Dhaka, y ddinas lle mae’n byw - yn dal i gael…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

liborio.jpg

Mawrth 2il - Mawrth 8fed

Liborio (15)

Adroddir y stori syfrdanol hon am alltud gwerinol, sydd bellach wedi troi’n broffwyd, mewn arddull weledigaethol gan greu synnwyr o ryfeddod wrth iddi eich trochi…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

Stop Zemlia.jpg

Chwefor 25ed - Mawrth 3ydd

Stop-Zemlia (15) 

Stori finiog, sympathetig o hunanddarganfod wedi'i gosod ymhlith grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn yr Wcrain gyfoes. Ddeniadol, yn hynaws ac yn argyhoeddiadol…

Parhewch i ddarllen

zahori.jpg

7th March - 13th March

Zahori (PG)

Life in the Patagonian desert is harsh. Adrift in a foreign culture 13 year-old Mora is determined to become a guacha. In trouble...

Continue reading

Aya (PG)

DIGWYDDIADAU


Ffilm Ifanc Logo.jpg

Dydd Gwener 25 Chwefror, 7pm

‘Gwnaed yng Nghymru’ Sesiwn Holi ac Ateb

Mi fydd aelodau Ffilm Ifanc yn trafod gyda gwneuthurwyr ffilm 'Gwneuthpwyd yng Nghymru', yn dod i ddeall proses creu'r ffilmiau. Digwyddiad Holi ac Ateb wedi’i recordio ymlaen llaw.

 

Parhewch i ddarllen

BanglaSurfGirls_Director_Elizabeth D Costa .JPG

Dydd Iau 10 Mawrth, 7pm

Sgwrs gydag Elizabeth D. Costa a Lalita Krishna

Ymunwch â ni mewn sgwrs gydag Elizabeth D. Costa, cyfarwyddwr Bangla Surf Girls a Lalita Krishna, yr awdur/cynhyrchydd i ddysgu mwy am sut y gwnaethant eu ffilm ddogfen ysbrydoledig, Bangla Surf Girls.

Parhewch i ddarllen

RenataPinheiro_photo-RaulToscano_edited.jpg

Dydd Sul 27 Chwefror, 7pm

Sesiwn Holi ac Ateb King Car gyda’r cyfarwyddwr Renata Pinheiro

Mae’n bleser gennym groesawu’r cyfarwyddwr Renata Pinheiro i drafod ei ffilm newydd King Car gyda ni, ac i ateb unrhyw gwestiynau gan gynulleidfa WOW.

Parhewch i ddarllen

RAWWW event_edited.jpg

Dydd Gwener 11 Mawrth, 8.30pm

Sesiwn Holi ac Ateb ar gyfer Reflection: A Walk with Water

Mae WOW yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghrair y Gweithwyr Tir, i gynnal sesiwn Holi ac Ateb ar gyfer Reflection: A walk with Water i siarad am y materion a godwyd yn y ffilm ac am atebion y gallwn ddod o hyd iddynt o fewn maes agroecoleg.

 

Parhewch i ddarllen

econsinema event_edited.jpg

Dydd Llun 7 Mawrth, 6.30pm

'O anrhefn i obaith: ymatebion radical i’r Anthroposen' 

Mae Ecosinema yn WOW 2022 yn gwahodd panel rhyngwladol i ymateb i'r themâu a godwyd yn ein ffilmiau, 'Adfyfyrio: Taith Gerdded gyda Dŵr', 'Aya', a 'The Mushroom Speaks'.

Parhewch i ddarllen

DIGWYDDIADAU
2022

Dyma beth sydd ar y gweill yn fuan, ymunwch â ni i gymryd rhan yn ein trafodaethau byw a Holi ac Ateb.

FFILMIAU BYR


Mwynhewch ddetholiad hyfryd ac amrywiol o ffilmiau byrion o bedwar ban byd AM DDIM

  abertoir image.jpg

  25ain Chwefror - 13eg Mawrth

   Ffilmiau Byrion y Byd Abertoir  

  Mae Gŵyl Arswyd Ryngwladol Abertoir yn dangos ffilmiau byrion o bedwar ban y byd. Dyma ddetholiad o'n ffefrynnau o'r pedair blynedd diwethaf . . .

   

  Parhewch i ddarllen

  MEMORY-IDENTITY PACKAGE_edited.jpg

  25ain Chwefror - 13eg Mawrth

  Cof a Hunaniaeth

  Trwy gyfeirio at hen ffotograffau, fideos a llythyrau, mae'r gwneuthurwyr ffilm hyn wedi aildanio atgofion cuddiedig i ennyn archwiliad o'u hunaniaeth, eu hachau a'u perthynas â'r gorffennol.

   

  Parhewch i ddarllen

  Cwch Deilen IRIS SHORTS COVER_edited.jpg

  25ain Chwefror - 13eg Mawrth

  Y Gorau o Iris 2021 a Straeon Traws Gwobr Iris

  Mae’n bleser gennym gynnig detholiad amrywiol o ffilmiau byr LHDT+ rhagorol sy’n arddangos straeon unigryw o bob rhan o’r byd gyda chynrychiolaeth gref o Brydain…

  Parhewch i ddarllen

  NATIVE SPIRIT COVER_edited.jpg

  25ain Chwefror - 13eg Mawrth

  Best of Native Spirit Festival

  Detholiad o'r ffilmiau byrion gorau o Wŷl Native Spirit 2021 sy'n hyrwyddo Ffilmiau Brodorol, sgyrsiau a pherfformiadau ar draws y byd, . . .

   

  Parhewch i ddarllen

  MADE IN WALES COVER.png

  25ain Chwefror - 13eg Mawrth

  Gwnaed yng Nghymru

  Mae’r rhaglen hon a ddewisir gan aelodau Ffilm Ifanc, grŵp o bobl ifanc greadigol o Gymru gyfan, yn cynnwys amrywiaeth o arddulliau a genres a wnaed gan wneuthurwyr ffilm ifanc o bob cefndir. . .

  Parhewch i ddarllen

  THIS SIDE OF FABULOUS.png

  25ain Chwefror - 13eg Mawrth

  This Side of Fabulous (PG)

  Mae'r ffilm ddogfen hyfryd hon yn ddoniol, yn peri syndod, yn graff, ac yn sicr o roi gwên ar eich wyneb. ...

   

  Parhewch i ddarllen

  Mailing list

  Cefnogir gan

  AC logo.png
  Abertoir-Logo-Transparant-2.png
  iris-logo-web.png
  cropped-Native-Spirit-logo_2.jpg
  unnamed-4.png

  Noddwyr

  FHW_Brand_GreenGrey.png
  bfifanlogo.png
  CCM.png
  ffilmlogo_white.png
  Lottery funding strip landscape white.pn
  wg_logo_landscape.png
  unnamed-4.png
  bottom of page