top of page
banner.png

GŴYL  FFILM WOW
SINEMÂU CYDWEITHREDOL

Rydyn ni i gyd wedi bod yn edrych ymlaen at eich gweld chi eto a gwylio ffilmiau gyda'n gilydd ar y sgrin fawr. Felly rydym yn falch iawn o fod yn dychwelyd i’n sinemâu: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Canolfan Celfyddydau Taliesin, Pontio a Theatr Mwdlan.

Byddwn ni yno gyda chi i gyflwyno ein casgliad gwych o ffilmiau ac i’w trafod yn y bar wedyn. Cyfle gwych i ddal lan gyda hen ffrindiau ac i fwynhau'r profiad sinema llawn eto!

Aber2.JPG

CANOLFAN GELFYDDYDAU ABERYSTWYTH

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw canolfan y celfyddydau fwyaf Cymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi olygfeydd godidog dros dref Aberystwyth ac ar hyd arfordir Bae Ceredigion, a gallwch fwynhau tamaid i’w fwyta yn ei chaffi modern cyn gwylio ffilm yn ei sinema gyfeillgar, gartrefol.

 

Swyddfa Docynnau/Ymholiadau tocynnau: 01970 623232 (Dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am - 8:15pm, dydd Sul 1.30 - 5.30pm)

artstaff@aber.ac.uk

TALIESIN CINEMA.jpg

CANOLFAN CELFYDDYDAU TALIESIN

Gyda'i gofodau eistedd hyblyg a'i staff cyfeillgar sy'n creu awyrgylch croesawgar, mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin wedi'i lleoli yng nghalon campws Prifysgol Abertawe, gan gynnig amser hyfryd i bob oed. Ar wahân i gynnal WOW a digwyddiadau artistig a dangosiadau ffilm eraill, mae Taliesin yn gartref i'r Ganolfan Eifftaidd, felly gallwch chi ymweld â'r oriel cyn eich ffilm.

 

Swyddfa Docynnau/ymholiadau tocynnau: 01792 60 20 60

 

info@taliesinartscentre.co.uk

Screenshot 2024-01-30 at 12.56.17.png

PONTIO

Pontio yw canolfan bywiog Prifysgol Bangor lle mae’r celfyddydau, arloesi, a bywyd myfyrwyr yn cydgyfarfod yn ddi-dor. Yno gallwch brofi adloniant amrywiol, mannau arloesi, a chyfleusterau croesawgar. Gyda rhaglen ardderchog a dewis gwych o fwyd a diodydd ym mar Ffynnon, mae’n gyfuniad unigryw o ddiwylliant a chymuned.

 

Swyddfa Docynnau/Ymholiadau tocynnau:

01248 38 28 28

 

​info@pontio.co.uk

 

Mwldan Bar.JPG

THEATR MWLDAN

Mae Theatr Mwldan yn rhan annatod o sîn ddiwylliannol digwyddiadau yn Aberteifi. Mae gan y cyntedd a adnewyddwyd yn ddiweddar le eistedd dymunol a helaeth, tra bod ei thair sgrin gwbl ddigidol yn golygu mai’r Mwldan yw’r unig ganolfan aml-sgrin gwirioneddol annibynnol yng Nghymru, gan groesawu dros 300,000 o bobl y flwyddyn drwy ein drysau.

 

Swyddfa Docynnau Ymholiadau/tocynnau:

01239 621200

boxoffice@mwldan.co.uk

Dydd Sul 26ain

6.30pm Nayola (15)

divider_04.png
AC logo.png
pontio-header copy.png
Taliesin_Logo_Orange.png
bottom of page