top of page
banner.png
WOW 2023

Ymddangosodd WOW 2023 mewn sinemâu ledled Cymru ac ar-lein ym mis Mawrth ac Ebrill 2023.

WOW 2022

Cynhaliwyd Gŵyl Ffilm WOW mewn sinemâu ac ar-lein ym mis Mawrth 2022

ECOSINEMA MEDI 2021

Mae’r straeon dyfrllyd hyn o’r Amazon, Libanus, Gwlad yr Iâ a Chymru yn rhoi lle i oedi a myfyrio ar elfen sy’n hanfodol i holl fywyd y Ddaear. Ac efallai i ailfeddwl ein perthynas â’r afonydd a’r moroedd sy’n ein cynnal.

WOW 2021

Cynhaliwyd Gŵyl Ffilm WOW 2021 ar-lein. Gan gyrraedd hen ffrindiau a rhai newydd, rhoddodd yr ŵyl gyfle i wylwyr ffilm gysylltu â gwneuthurwyr ffilm a'i gilydd trwy raglen ar-lein o siarad a thrafod. Cydweithiodd WOW â gwyliau eraill, gan gynnwys Gwobr Iris, Abertoir a Kotatsu, a ffurfiodd bartneriaeth â sefydliadau fel Maint Cymru a Survival International. Gwyliwch hysbyslun WOW 2021 yma:

RHIFYNAU GORFFENNOL

Mae Gŵyl Ffilm WOW Cymru a’r Byd yn Un wedi bod yn cael ei chynnal am yr 20 mlynedd diwethaf. Mae wedi bod ac mae’n parhau i fod yn ŵyl ffilm syfrdanol, sy’n rhannu naratifau a syniadau unigryw o bob cwr o'r byd. Ewch ati i archwilio ein rhaglenni diweddaraf o'r gorffennol i ddarganfod yr holl ffilmiau a straeon y gwnaethon ni eu rhannu ar hyd y blynyddoedd.

2020
2018
2017
Screenshot 2021-08-09 at 16.03.15.png
Screenshot 2021-08-09 at 16.03.38.png
2019
2016
2015
Screenshot 2021-08-09 at 16.04.02.png
Screenshot 2021-08-09 at 16.04.26.png
bottom of page