top of page
banner.png

GŴYL  FFILM WOW
BYRION 2024

Gwnaed yng Nghymru

Cyfres o ffilmiau byrion wedi eu gwneud yng Nghymru a/neu arddangos talent Cymreig.

dear heartbreak.jpg

Dear Heartbreak

Ffion Pritchard, Y Deyrnas Unedig, 2023, 9'13''

Stori serch a gwytnwch Ellie'r pyped.

cycle path.jpg

Cycle Path 

Red Wade, Y Deyrnas Unedig, 2023, 3’

Mae e-bost gwarthus gan reolwr nad yw’n eco-gyfeillgar yn gwneud i feiciwr sy'n effro i’r hinsawdd eisiau mynd ati i weithredu.

 the planting of a seed_edited.jpg

The Planting Of A Seed

Joseff Morgan, Y Deyrnas Unedig, 2023, 15’

Mae grŵp cymunedol penderfynol yn Ne Cymru yn archwilio ffyrdd arloesol o ymateb ar y cyd i fygythiad newid hinsawdd.

cariad brawdol_edited.jpg

Cariad Brawdol

Rhys Prichard, Y Deyrnas Unedig, 2023, 12’

 

Mae dau frawd yn mynd ati i dreulio eu diwrnod olaf yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, gan dreiddio i safbwyntiau gwahanol ar groesffordd bywyd

theory of tomorrow.jpg

The Theory Of Tomorrow

Siôn Eifion, Y Deyrnas Unedig, 2023, 11’13’’

Ac yntau wedi'i ddatgomisiynu a'i ddifrïo, ni fydd unrhyw beth yn stopio gwyddonydd obsesiynol rhag gorffen ei arbrawf.

penguin.jpg

Penguin

Lily Lawson-Broadhead, Y Deyrnas Unedig, 2023, 15’

Ac yntau’n cael ei annog gan ei gyd-letywr, mae Teddy'n mentro i'r byd dêtio ar-lein. A fydd yn ei ddewis dros gyfeillgarwch?

the museum of modern trash1.jpg

The Museum Of Modern Trash

Isabella Rose Bown, Y Deyrnas Unedig, 2022, 7’58’’

Mae person encilgar sy'n byw yn yr anialwch yn chwilfrydig ynghylch dyfodiad arddangosfa gelf ryfedd.

bottom of page