top of page
banner_clean.jpg
Ffilmiau

Harvest (15)

Cyfarwyddwr: Harvey Bunegar

Fietnam, 2020, 1 awr 30 munud, Hmong gydag is-deitlau

Mae’r ffilm ddogfen hardd, fyfyriol hon yn dilyn rhythmau naturiol blwyddyn ym mywyd teulu Hmong. I'r Hmong, grŵp ethnig lleiafrifol mawr yn Ne-ddwyrain Asia, reis yw bywyd. Yn ucheldiroedd gogleddol Fietnam, diffinnir y dirwedd gan derasau o gaeau padi euraidd rhaeadrol sy'n hanfodol i fywydau'r pentrefwyr. Dilynwn mam-gu a thad-cu yn eu saith degau wrth iddyn nhw ysgwyddo'r cyfrifoldeb o fagu eu hŵyr hyfryd, Ker. Maen nhw’n treulio eu dyddiau yn plygu lawr yn y caeau, yn cecru'n feddw trwy'r cynhaeaf cymunedol a lladd mochyn ar gyfer y Flwyddyn Newydd. Bydd sinematograffi hyfryd a dyluniad sain coeth yn eich trochi mewn byd hollol wahanol.

Premiere y DU

Taith Ieithoedd Brodorol

Y ffilm fer, CRACIO, yn sgrinio cyn y ffilm.

Kinokulture Croesoswallt, dydd Iau 9 Mawrth 7.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, dydd Mawrth 28 Mawrth 7.45pm

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

HARVEST.jpg

Gwylio Trelar

bottom of page