CLWB ANIMEIDDIO

abercon background painting.jpg
Tramshed animation workshop.jpg
Abercon table.jpg
animation group flyer_edited.png
Animation Club autumn 2019 dates_edited.jpg
unnamed-4.png

Yn 2018 gwnaeth WOW gyfarfod â Bethan, menyw ifanc anabl falch o Geredigion. Fe wnaethon ni ei gweld hi'n gwisgo crys-t Totoro a gwnaethom rannu cryn frwdfrydedd dros anime. Dywedodd wrthym mai ei breuddwyd hi oedd cychwyn ei chonfensiwn ei hun yng Ngorllewin Cymru.

Dechreuon ni trwy drefnu gaeaf o weithdai animeiddio ar gyfer Bethan a'i ffrindiau. Ers hynny mae Bethan wedi dod yn gyfarwyddwr creadigol Abercon, a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ym mis Mawrth 2019 mewn partneriaeth â Mencap Ceredigion.

Roedd Abercon 2020 yn mynd i fod yn fwy ac yn well, ond yn anffodus bu’n rhaid ei ganslo oherwydd y pandemig. Rydym yn parhau i redeg clwb animeiddio ar-lein ar gyfer pobl ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu ac awtistiaeth.

 

Trwy gydol 2021 rydym wedi cynnal gweithdai bob pythefnos dros Zoom. Gyda chyllid gan Ffilm Cymru Wales ar ddechrau'r flwyddyn bu'r cyfranogwyr yn gweithio ar wneud hunanbortreadau animeiddiedig unigol. Ar hyn o bryd maen nhw’n gweithio fel grŵp ar animeiddiad y maen nhw wedi'i sgriptio gyda'i gilydd, sydd â neges amgylcheddol gref ac sy'n gweld dihiryn yn cael ei roi ar brawf am droseddau yn erbyn yr amgylchedd. Yn gynyddol, mae’r prosiect wedi’i arwain fwyfwy gan gyfranogwyr ac rydym yn darganfod y ffyrdd y mae pobl niwroamrywiol yn herio confensiynau adrodd straeon a gwneud ffilmiau. Yng ngeiriau un o'r animeiddwyr yn y grŵp - "gydag animeiddio, mae unrhyw beth yn bosibl."

Eu prosiect nesaf fydd ffilm grŵp arall, a ariennir gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, a fydd yn cysylltu â themâu yn y Siarter Anabledd Dysgu.

Cysylltwch â rhowan@wowfilmfestival.com i gael mwy o fanylion.