top of page

CLWB ANIMEIDDIO

abercon background painting.jpg
Tramshed animation workshop.jpg
Abercon table.jpg
animation group flyer_edited.png
Animation Club autumn 2019 dates_edited.jpg

Yn 2018 fe wnaeth WOW cwrdd â Bethan, menyw ifanc anabl falch o Geredigion sydd â chariad at anime Japaneaidd. Dywedodd hi wrthym mai ei breuddwyd oedd dechrau ei chonfensiwn anime ei hun yng Ngorllewin Cymru.
 

Y gaeaf hwnnw, buom yn gweithio ochr yn ochr â Mencap Ceredigion i drefnu gweithdai animeiddio ar gyfer oedolion a phobl ifanc gydag anableddau dysgu ac awtistiaeth. Daeth Bethan yn gyfarwyddwr creadigol Abercon, confensiwn anime cynhwysol a hygyrch i’r gymuned gyfan, sy’n agored i bawb ac ar gyfer bob oed. Cynhaliwyd yr Abercon cyntaf yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ystod Gŵyl Ffilm WOW 2019.

Ers 2020, mae’r clwb animeiddio wedi cwrdd ar-lein ac wyneb yn wyneb, gan gydweithio i wneud animeiddiadau am ‘hawliau dynol’ a ‘gwarchod natur’. Cliciwch ar sianel YouTube y clwb animeiddio i wylio: https://www.youtube.com/@ceredigionanimationclub646/videos 

 

Mae'r clwb animeiddio yn gyfle i greadigrwydd ddisgleirio. Rydym yn darganfod y ffyrdd y mae pobl niwroamrywiol yn herio confensiynau storïa a gwneud ffilmiau. Yng ngeiriau un o'r animeiddwyr yn y grŵp - "gydag animeiddio, mae unrhyw beth yn bosibl."

 

Yn 2024, rydym yn cynllunio dau brosiect clwb animeiddio newydd ar themâu ‘cymuned’ a ‘ffantasi’. Bydd gweithdai yn cychwyn ym mis Ionawr 2024 dros Zoom ac yn wyneb yn wyneb yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi. Gallwch ddewis gwneud y sesiynau zoom, y gweithdai wyneb yn wyneb, neu'r ddau!

Mae’r clwb animeiddio yn grŵp hwyliog, cymdeithasol a chroesawgar i’r rheiny sy’n 16+ oed. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â rhowan@wowfilmfestival.com am fanylion pellach.

Caiff ein prosiectau clwb animeiddio 2024 eu hariannu diolch i CAVO a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Gydag animeiddio, mae unrhyw beth yn bosibl. Mae’r clwb animeiddio yn croesawu oedolion a phobl ifanc gydag anableddau dysgu ac awtistiaeth, eu ffrindiau a’u teuluoedd, i ddod i archwilio eu creadigrwydd. Does dim angen profiad!

Cysylltwch â:

 

Rhowan Alleyne

rhowan@wowfilmfestival.com

07817 783 192

The animation club is a fun, sociable and welcoming group for ages 16+. If you would like to take part, please contact rhowan@wowfilmfestival.com for further details.

 

Our 2024 animation club projects are funded thanks to CAVO and The National Lottery Communities Fund.


 

With animation, anything is possible. The animation club welcomes adults and young people with learning disabilities and autism, their friends and families, to come and explore their creativity. No experience necessary! 

Contact:

 

Rhowan Alleyne

rhowan@wowfilmfestival.com

07817 783 192

Dyddiadau Gweithdy

 

Ar Zoom, 6.30pm - 8pm

 

Dydd Mawrth 9 Ionawr 

Dydd Mawrth 23 Ionawr

Dydd Mawrth 6 Chwefror

Dydd Mawrth 20 Chwefror

Dydd Mawrth 5 Mawrth

Dydd Mawrth 19 Mawrth

(Mwy o ddyddiadau zoom i’w cadarnhau)


 

Wyneb yn wyneb yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi, 11am - 3pm

 

Dydd Sadwrn 20 Ionawr

Dydd Sadwrn 10 Chwefror

Dydd Sadwrn 9 Mawrth

Dydd Sadwrn 13 Ebrill

Dydd Sadwrn 11 Mai

Dydd Sadwrn 8 Mehefin

bottom of page