top of page
banner_clean.jpg
Ffilmiau

A Home For My Heart (12A) + Q&A

Cyfarwyddwr: Sankhajit Biswas

Gyda: Suvana Sudeb

India, 2022, 61 munud, Bengali, Hindi, Saesneg gydag is-deitlau.

Portread sensitif o daith menyw drawsryweddol wrth iddi ymdrechu i normaleiddio hylifedd rhywedd. A hithau’n unigolyn rhamantus, sy’n dwlu bod mewn cariad, mae Sudeb yn poeni am y gofid mae hi’n achosi i’w theulu ceidwadol. Mae eiliadau personol a sgyrsiau didwyll yn datgelu ei bregusrwydd a'i chryfder wrth iddi fynd trwy lawdriniaeth cadarnhau rhywedd. Ond pan mae hi'n torri'n rhydd o gyfyngiadau rhywedd ac yn ymroi i amddiffyn hawliau cymunedau trawsrywiol India, mae ei hysbryd anorchfygol yn disgleirio.

Wedi’i churadu mewn partneriaeth â Dhaka DocLab gyda chyllid gan Grantiau Cydweithio Rhyngwladol y British Council.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, dydd Sul 26 Mawrth 2.30pm

Y ffilm fer, Drychau, yn sgrinio cyn y ffilm.

Ymunwch â ni am sesiwn holi-ac-ateb dan gadeiryddiaeth Aberration ar ôl y ffilm.

ARCHEBWCH NAWR

Ar-lein

ARCHEBWCH NAWR

aberration6web copy.jpg
POSTER - A Home for My Heart_edited.jpg

Gwylio Trelar

bottom of page