top of page
TALU FEL Y MYNNWCH!

Fel anrheg i’n cynulleidfaoedd yn yr adeg anodd hwn, rydym yn sicrhau bod ein rhaglen ar-lein ar gael trwy ein cynnig ‘Talu Fel y Mynnwch’ fel y gall pawb fwynhau’r ŵyl.

Mae ein dull ‘Talu Fel y Mynnwch’ yn caniatáu i bobl ddewis faint y maen nhw’n ei dalu ar sail eu hamgylchiadau personol a’u gonestrwydd.

Rydym yn credu mewn llunio byd lle mae ochr orau natur ddynol yn disgleirio a lle gallwn sicrhau bod ffilmiau ar gael i bawb, waeth beth fo'u hamgylchiadau.

Os gallwch fforddio talu neu gyfrannu at yr ŵyl, byddwch cystal â chyfrannu’n hael fel y gallwn barhau i wneud ffilmiau yn hygyrch i bawb

CYNNIG CANOLFAN CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH
Mynnwch docyn WOW gwerth £60: Dewiswch bob un o'r 18 digwyddiad WOW, a 
gwyliwch gyfanswm y pris yn gostwng i ddim ond £60 wrth y ddesg dalu!

 

 Cynnig arbennig WOW: Bachwch 3 tocyn am £18 yn unig

bottom of page