top of page
CEFNOGWCH NI
Andrew Feinstein.jpg
Ymuno Swansea.jpg
Made in Bangladesh audience.jpg
Greenham women Oswestry.jpg

Mae Gŵyl Ffilm WOW Cymru a’r Byd yn Un yn ŵyl fach annibynnol sydd wedi bod yn dangos y ffilmiau gorau oll o sinema’r byd am yr 23 mlynedd diwethaf.

 

Fel anrheg i’n cynulleidfaoedd yn yr adeg anodd hon, fel y gall pawb fwynhau’r ŵyl, rydym wedi penderfynu gwneud y ffilmiau ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein drwy ein cynnig ‘Talwch fel y Gallwch’.

 

Rydym yn credu mewn llunio byd lle mae ochr orau'r natur ddynol yn disgleirio a lle gallwn wneud ffilmiau yn hygyrch i bawb. Mae ein dull ‘Talwch fel y Gallwch’ yn caniatáu i bobl ddewis faint y gallant ei dalu yn seiliedig ar eu hamgylchiadau a’u gonestrwydd.

 

Os ydych chi mewn sefyllfa i ystyried rhoi rhodd i gefnogi cymuned Gŵyl Ffilm WOW, helpwch ni fel y gallwn barhau i rannu'r ffilmiau gorau oll o sinema’r byd.

 

Bydd eich rhodd yn golygu y gallwn gynnal ein gŵyl ‘mae bach yn brydferth’ eto’r flwyddyn nesaf  ac mae hynny’n rhywbeth rydym yn ei werthfawrogi’n enfawr.

 

Diolch am eich rhoddion.

Freedom Fields Newport Flore Cosquer.jpg
Jean Genies workshop at the riverfront.jpg
Helen Iles Q&A.jpg
Ed Talfan Gareth Bryn.jpg
Made in Bangladesh Nilu.jpg
Patricio Guzman.jpg
Mark Cousins.jpg
donate_now_C.png
bottom of page