top of page
WOW.png
WOW22.png

DIGWYDDIADAU 2022

Dydd Gwener 25 Chwefror, 7pm

‘Gwnaed yng Nghymru’ Sesiwn Holi ac Ateb

Digwyddiad Holi ac Ateb wedi’i recordio ymlaen llaw

 

Mi fydd aelodau Ffilm Ifanc yn trafod gyda gwneuthurwyr ffilm 'Gwneuthpwyd yng Nghymru', yn dod i ddeall proses creu'r ffilmiau. Digwyddiad Holi ac Ateb wedi’i recordio ymlaen llaw.

Mared Rees - Cystlltiad

Ffilm gyntaf y gwneuthurwr ffilmiau Cymreig Mared yw C cysylltiad. Roedd Mared yn falch iawn o allu gweithio gyda Sian Reese-Williams ar y prosiect, a enillodd wobr yr Actores Gefnogol Orau yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru yn ddiweddar am ei rôl.

Ffion Pritchard - Rhyl from Bygone Era

Artist a gwneuthurwr ffilmiau yw Ffion Pritchard, sydd â diddordeb mewn sut y gall celf fod o fudd i gymdeithas, boed hynny trwy gelf gymunedol, celf mewn gofal iechyd, neu bŵer cathartig adrodd straeon, hiwmor ac adloniant.

Dan Thorburn - Tref Dŵr Halen

Mae Dan Thorburn yn awdur a chyfarwyddwr arobryn o Ogledd Lloegr. Yn beintiwr yn wreiddiol, astudiodd yn Ysgol Gelf Central Saint Martins yn Llundain lle trawsnewidiodd ei bractis i fyd ffilm, symud yn ôl i Fanceinion a sefydlu’r grŵp ffilm Flat Cat Films.


Krystal S. Lowe - Merched y Môr

Mae Krystal S. Lowe yn awdur a chyfarwyddwr a aned yng Nghymru yn Bermuda, ac mae ei ffilmiau’n archwilio themâu hunaniaeth groestoriadol, iechyd meddwl a lles, a grymuso i herio ei hun a chynulleidfaoedd tuag at fewnwelediad a newid cymdeithasol.

Ffilm Ifanc Logo.jpg

Dydd Sul 27 Chwefror, 7pm

Sesiwn Holi ac Ateb King Car gyda’r cyfarwyddwr
Renata Pinheiro

Mae’n bleser gennym groesawu’r cyfarwyddwr Renata Pinheiro i drafod ei ffilm newydd King Car gyda ni, ac i ateb unrhyw gwestiynau gan gynulleidfa WOW.

Mae Renata Pinheiro yn gyfarwyddwr ffilm ac artist gweledol gwobrwyedig o Frasil. Mae hi'n adnabyddus am ei gallu i adeiladu naratifau emosiynol o gystrawennau mentrus ac egnïol. Gyda delweddaeth a chreadigedd beiddgar, mae ffilmiau Renata yn cymryd un cam ymlaen yn nhermau cyffredinolrwydd iaith weledol.

RenataPinheiro_photo-RaulToscano_edited.jpg

Dydd Llun 7 Mawrth, 6.30pm

'O Anrhefn i Obaith: Ymatebion Radical i’r Anthroposen' 

Mae Ecosinema yn WOW 2022 yn gwahodd panel rhyngwladol i ymateb i'r themâu a godwyd yn ein ffilmiau, 'Adfyfyrio: Taith Gerdded gyda Dŵr', 'Aya', a 'The Mushroom Speaks'.

 

Gan weithio mewn partneriaeth â'r Global Environments Network (GEN) - rhwydwaith rhyngwladol o bobl sy'n ymroddedig i gyfiawnder cymdeithasol ac ecolegol, iachâd a lles y blaned - ymunwch â ni ar gyfer y drafodaeth eang hon a dewch yn rhan o'r sgwrs.

econsinema event_edited.jpg

Dydd Iau 10 Mawrth, 7pm

Sgwrs gydag Elizabeth D. Costa a Lalita Krishna

Ymunwch â ni mewn sgwrs gydag Elizabeth D. Costa, cyfarwyddwr Bangla Surf Girls a Lalita Krishna, yr awdur/cynhyrchydd i ddysgu mwy am sut y gwnaethant eu ffilm ddogfen ysbrydoledig, sy'n dogfennu effeithiau trawsnewidiol syrffio ar fenywod ifanc ym Mangladesh.

A hithau’n dalent newydd ddisglair o Fangladesh, dengys sgiliau Elizabeth D. Costa wrth ddogfennu delweddau personol yn amlwg yn ei ffilm ddogfen hir gyntaf, Bangla Surf Girls.

Mae ffilmiau dogfen Lalita Krishna wedi’u canmol am ddod â phynciau pwysig i’r blaen, gan weithredu’n aml fel catalydd ar gyfer newid. Mae ei gwaith, sy’n frwd dros amrywiaeth a chynhwysiant, yn adlewyrchu ei chred gref mewn grymuso gwneuthurwyr ffilm lleol er mwyn adrodd straeon dilys.

BanglaSurfGirls_Director_Elizabeth D Costa .JPG

Dydd Gwener 11 Mawrth, 8.30pm

Sesiwn Holi ac Ateb ar gyfer Reflection:
A Walk with Water

Mae WOW yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghrair y Gweithwyr Tir, i gynnal sesiwn Holi ac Ateb ar gyfer Reflection: A walk with Water i siarad am y materion a godwyd yn y ffilm ac am atebion y gallwn ddod o hyd iddynt o fewn maes agroecoleg.

Mae Cynghrair y Gweithwyr Tir yn undeb llawr gwlad o ffermwyr, tyfwyr, coedwigwyr a gweithwyr tir sydd â’r nod o wella bywoliaeth eu haelodau a chreu gwell system o ddefnyddio bwyd a thir i bawb. Maen nhw’n gweithio tuag at ddyfodol lle gall cynhyrchwyr weithio ag urddas i ennill bywoliaeth deg, a lle gall pawb gael mynediad at fwyd, tanwydd a ffibrau lleol, iachus a fforddiadwy - system fwyd a defnydd tir sy’n seiliedig ar agroecoleg a sofraniaeth fwyd sy'n gwella cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol.

Dysgwch fwy yn https://landworkersalliance.org.uk/

RAWWW event_edited.jpg
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
King Car Q&A
From Chaos to Hope
In Conversation
A walk with Water
bottom of page