top of page
WOW.png
WOW22.png

Gwnaed yng Nghymru

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Pride (A Lion’s Roar)

Cyfarwyddwr: Music Theatre Wales

Cymru, 2021, 4 munud

Datganiad grymus wedi'i gyflwyno trwy ddarn o farddoniaeth sy'n wledd i’r llygaid ac yn gerddorol cyfareddol. 

pride a lion's roar.png

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Daughters of the Sea

Cyfarwyddwr: Krystal S. Lowe

Cymru, 2021, 5 munud

Ail-ddweud grymusol ar lên gwerin Cymru a archwiliwyd trwy ddawns fodern ar arfordir Cymru. Mae'n archwilio'r frwydr i ddeall yn iawn ble ac â phwy rydych chi'n perthyn. 

daughters of the sea.png

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Under Milk Wood

Cyfarwyddwr: Amelia Lloyd

Cymru, 2021, 15 munud

Addasiad o Under Milk Wood. Mae cymuned wledig yng Nghymru yn cysgu ac yn breuddwydio, mae gan bawb eu cyfrinachau a’u straeon eu hunain i’w hadrodd. Maen nhw’n deffro i wynebu realiti diwrnod arall. 

under milkwood.jpg

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Cysylltiad

Cyfarwyddwr: Mared Rees

Cymru, 2021, 12 munud

Stori gryno, wedi'i pherfformio'n dda a’i churadu'n dwt, sy'n atgofus ond eto'n ganmoladwy yn y ffordd y mae’n cysylltu â chenhedlaeth.

cysylltiad.jpg

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Rhyl From Bygone Era

Cyfarwyddwr: Ffion Pritchard

Cymru, 2021, 9 munud

Cip ar hanes y Rhyl gyda darlun blaengar o ddyfodol y dref glan y môr wledig. 

rhyl from a bygone era.jpg

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Salt Water Town

Cyfarwyddwr: Dan Thorburn

Wales, 2021, 15 minutes

Mae Dad Lim yn darganfod fod ei parc carafanau yn ddi-werth, neith nhw ddewis gadael o’r diwedd neu fydd Liam byth yn gallu dianc?

salt water town.jpeg

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Through the Waves

Cyfarwyddwr: Ben Roberts

Cymru, 2021, 7 munud

Mae'n 14eg Ebrill 1912 ac mae Artie Moore yn derbyn neges ar ei gyfarpar diwifr cartref. Galwad argyfwng gan y Titanic wrth iddi suddo.

through the waves.png

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

Intuitive

Cyfarwyddwr: Lottie Pojboy

Cymru, 2021, 5 munud

Dydi Sal ddim hyd yn oed yn gallu cychwyn ei lun newydd, ydi ei fam yn gallu ei helpu i ddarganfod y fflach o ysbrydoliaeth iddo ddechra peintio eto?

intuitive title.jpg
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page