top of page
banner_clean.jpg
DIGWYDDIADAU
Abercon.jpg

Abercon

Diwrnod llawn hwyl i'r teulu cyfan yn llawn anime, gweithdai creadigol, gemau a stondinau. Bydd unrhyw un sy’n hoff o animeiddio - neu sydd ychydig yn ‘geeky’ yn gyffredinol - wrth eu bodd ag Abercon, ein confensiwn anime hygyrch yng ngorllewin Cymru. Dewch mewn gwisg i gymryd rhan yn y gystadleuaeth cosplay.

Dydd Sadwrn 25 Mawrth, 11am - 5pm

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mwy o wybodaeth

EWCH YMA

Bimaadiziwin.jpg

Digwyddiad Lleisiau Cynhenid

Dewch i ymuno â ni am brynhawn llawn dangosiadau ffilm a sgyrsiau i ddathlu ieithoedd a diwylliannau brodorol.

 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, dydd Mawrth 28ain Mawrth

Dysgu mwy

CLICIWCH YMA

greenham women.png

Women Against The Bomb

Gyda Menywod Greenham yn serennu, rhaid felly bod ein sesiwn holi ac ateb ar gyfer Menywod yn Erbyn y Bom yn cynnwys un o'r menywod eu hunain.

Bydd Rebecca Johnson gyda ni i siarad mwy am ei phrofiad yn ystod y gwersyll Heddwch yn ogystal â’i gwaith fel gweithredwraig ers hynny.

Bywgraffiad y Siaradwr

Meithrinodd Rebecca Johnson y weithredwraig heddwch nodedig ei dawn yng Ngwersyll Heddwch Merched Greenham Common, yna aeth ymlaen tan 1992 i redeg ymgyrch Greenpeace i wahardd profion niwclear.

Angie Zelter

Mae Angie Zelter wedi bod yn weithredwraig weithgar am y rhan fwyaf o'i bywyd ac mae wedi cynllunio a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd gwrthwynebiad sifil di-drais ac wedi sefydlu sawl ymgyrch arloesol ac effeithiol.

Mae’n awdur nifer o lyfrau, a hi yw derbynnydd Gwobr Heddwch Sean McBride 1997 (am y weithred Seeds of Hope Plowshares), Gwobr Right Livelihood 2001 (ar ran Trident Ploughshares) a Gwobr Hrant Dink yn 2014. A hithau wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel yn 2012, mae Angie yn parhau i fynd i'r afael yn weithredol â cham-drin gan gorfforaethau, llywodraethau a'r fyddin.

Clare Hudson

Mae Clare wedi bod yn newyddiadurwraig a chynhyrchydd print, teledu a radio am y rhan fwyaf o’i bywyd gwaith. Yn rhinwedd y gwaith hwnnw, roedd hi’n bresennol ar ddiwrnod cyntaf yr orymdaith o Gaerdydd i Gomin Greenham.

 

Ar ôl rhoi sylw i’r gwrthdystiadau ar Gomin Greenham fel gohebydd llawrydd i BBC Radio Wales, yn ddiweddarach ymunodd hi ei hun â mudiad heddwch y merched a chymerodd ran mewn amryw o weithredoedd gwrth-niwclear yn Greenham, ac ar Wastadedd Caersallog, yn ogystal ag yng Nghymru lle mae’n dal i fyw. 

Heddiw mae’n gweithio fel cynhyrchydd radio llawrydd, yn gwneud rhaglenni i BBC Radio Wales.

Bethan Siân

Yn wreiddiol o gyffiniau Caerdydd, astudiodd Bethan ym Mhrifysgol Aberystwyth lle cwblhaodd ei gradd PhD yn yr adran Hanes a Hanes Cymru. Roedd ei thraethawd hir PhD, o’r enw 'A Oes Heddwch: A Study of the Peace Movement in Wales during the 1980s' yn dogfennu ac yn archwilio’r symudiad yn bennaf drwy’r defnydd o hanes llafar. Ers 2021, mae hi wedi bod yn gweithio fel Ysgrifennydd Cenedlaethol CND Cymru.

Dyddiad a Lleoliad

Cyfarfod ag Angie Zelter yn Kinokulture, 5 Mawrth, 2.00pm
Cyfarfod Bethan Siân yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Mawrth 26, 5.00pm
Dewch i gwrdd â Rebecca Johnson a Clare Hudson yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Mawrth 28, 6.00pm

TOCYNNAU FFILM

Florence Ayisi_Florence headshot8[76].jpg

The Bronze Men of Cameroon

Mae’n bleser gennym groesawu’r cyfarwyddwr Florence Ayisi i siarad am ei ffilm, The Bronze Men Of Cameroon, sy’n cael ei dangos fel rhan o’n llinyn Ieithoedd Brodorol. 

 

Bywgraffiad y Siaradwr

Yn enedigol o Cameroon, mae Florence Ayisi yn Athro mewn Ffilm Ddogfennol Ryngwladol yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol De Cymru.

Yn 2006, cafodd ei rhaglen ddogfen nodwedd gyntaf, Sisters in Law ei dangos yng Ngŵyl Ffilm WOW, a chyrhaeddodd y rhestr hir ar gyfer enwebiad Gwobr Academi. Nod Florence trwy ei ffilmiau a'i hymchwil i ymarfer beirniadol yw dad-drefedigaethu delwedd Affrica o safbwyntiau Pan-Affricanaidd a safbwyntiau sy’n canolbwyntio ar fenywod hefyd.


 

Dyddiadau a Lleoliadau:

6 Mawrth, 7.30pm Kinokulture Croesoswallt

16 Mawrth, 7.30pmTheatr Gwaun, Abergwaun

27 Mawrth, 8pm Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe

TOCYNNAU FFILM

Bimaadiziwin.jpg

Jean Genies – Gweithdy Gwneud Hud Gyda Denim

Dysgwch sut i drwsio ac atgyweirio eich cwpwrdd dillad presennol tra'n arbed eich pwrs a'r blaned!

 

Nod prosiect Jean Genies yw newid y berthynas sydd gennym â’r dillad sydd gennym eisoes drwy eu trawsnewid yn ddarnau unigryw gyda stori. Fe’i sefydlwyd gan Sara Crerar o Secret Vintage boutique, y dechreuodd ei hangerdd am ddod o hyd i ddillad vintage, ail-werthu ac uwchgylchu yng Nghymru yn y 60au hwyr.

 

Bu’n gweithio gyda Marion Cheung (Arting.wales) hyd at fis Rhagfyr 2022, pan fu farw’n sydyn. Mae’r prosiect hwn yn parhau yn enw Sara gyda chefnogaeth gan ffrindiau newydd a wnaed o fewn y grwpiau, gan adeiladu cymuned greadigol.

 

Celfyddydau Glan yr Afon, Casnewydd 4.30-6.45pm

UNDER MILK WOOD.jpg

Under Milk Wood In Paint

Dilynir perfformiad cyntaf Under Milk Wood In Paint yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe, gan sgwrs gyda’r hwyr gydag Alex Williams, yr arlunydd sy’n gyfrifol am y fersiwn anhygoel hwn o waith mwyaf hoffus Dylan Thomas.

 

Bywgraffiad y Siaradwr

Athro celf oedd Alex Williams cyn symud i'r Gelli Gandryll i sefydlu ei stiwdio dylunio ac argraffu. Mae gwaith Alex wedi cael ei arddangos yn eang yn y DU, ac yn cael ei gadw mewn sawl casgliad yn Los Angeles yn ogystal ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

 

Dyddiadau a Lleoliadau:

29 Mawrth, 8pm Canolfan y Celfyddydau Taliesin

unnamed-4_edited.png
bottom of page