WOW.png
WOW22.png

THIS SIDE of Fabulous

25ain Chwefror - 13eg Mawrth

This Side of Fabulous (PG)

Cyfarwyddwyr:  Joy Sapieka, Tim Wege

De Affrica, 2021, 29 munud

Mae'r ffilm ddogfen hyfryd hon yn ddoniol, yn peri syndod, yn graff, ac yn sicr o roi gwên ar eich wyneb. Mae menywod o bob cefndir, o gapten heddlu i gynorthwyydd milfeddyg, yn siarad yn blwmp ac yn blaen am y llawenydd a gânt wrth folddawnsio sy’n rhoi hunanhyder iddynt, delwedd corff cadarnhaol, a chyfle i ddarganfod y ‘Dduwies oddi mewn’.

THIS SIDE OF FABULOUS.png
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter